HomeTürkiye Ekonomisi

ÜNİVERSİTE 4.0 ve 5.0

Küresel Dünyanın gelişmiş ülkeleri, şirketleri ve kamu yönetimi söz konusu bu 4 Temel alanda gelişme sağlamak için neler yapıyor: 1. İnovasyon Ekonom

Cumhurbaşkanı Erdoğan CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET KABİNESİNİN 2 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Bankalar faizleri indiriyor! İşte indirime giden bankalar
Merkez Bankası’ndan yeni tedbirler

Küresel Dünyanın gelişmiş ülkeleri, şirketleri ve kamu yönetimi söz konusu bu 4 Temel alanda gelişme sağlamak için neler yapıyor:

1. İnovasyon Ekonomisine geçiş: İnovasyon ve dijital teknoloji tabanlı büyüme ve kalkınma politiklarına geçiş. Dijital dönüşümü ve Endüstri 4.0 altyapısını gerçekleştirmek için Bilim ve teknolojiye merkezli üretim modelini benimseme. Katma değeri yüksek teknoloji üretime ve ürünlere odaklanmak. Akıllı teknoloji ve sistemlere geçmek. Kısacası;

• Geleneksel Tarımdan akıllı Tarıma geçiş

• Geleneksel KOBİ lerden Start up lara geçiş ve girişimciliğin desteklenmesi ve yaratıcı ekonominin inşası.

• Geleneksel hizmet sektöründen dijital teknoloji tabanlı (yapay zeka, robotik, büyük veri, IOT (nesnelerin İnterneti), ICT uygulamaları ile ) yüksek verimli, hızlı ve kalite odaklı hizmet sektörüne geçiş.

• Konvensiyonel Fordist, Taylorist, Esnek Üretim (lean production) üretim modellerinden Endüstri 4.0 dijital teknoloji bazlı üretime geçiş. Burada en önemli husus teknoloji satın almak yerine kendi teknolojini geliştirebilmektir. Made in yerine made […] geçiş: ilkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan endüstri toplumuna, endüstri toplumundan bilgi toplumuna ve nihayet akıllı topluma geçmek (Toplum 5.0). Toplum 5.0 çerçevesinde Sosyal kapsama alanını genişleterek bütün insanlığı kapsayan ekonomik katma değer yaratmak, adil paylaşmak, eşit vatandaşlık ve sosyal sorumlu vatandaşlığı dünya vatandaşlığına taşımak. Dünya ile internet,sosyal medya ve diğer dijital toplumsal ağlar kurmak suretiyle connected to the Global Community ve nihayet hızlı nüfus artışı, beslenme, yaşlanma, sağlık hizmeti ve sosyal güvenlik, sosyal refah ve kaliteli yaşam için Caring and Sharing Society toplumsal duyarlılık sistemine geçmeliyiz.

3. Paylaşım ekonomisi ve sosyal inovasyona geçiş: Eğitim sistemini Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijital dönüşüm devrimine ve felsefesine uygun yeniden reform etmememiz gerekiyor. Bölgesel kalkınma politikaları önem kazanıyor. Üretim odaklı ve istihdam dostu ekonomik büyüme ve adil paylaşım önem arz ediyor. Dijital dönüşünün ortaya çıkardığı yeni yeteneklerin, yeni yetkinliklerin ve çok yetenekli ve becerikli nitelikli insan gücü yetiştirilmesin en öncelikli gündem olmalı. Yoksulluk, işsizlik, beslenme (eko-vatandaş), göç, trafik, toplu taşıma, kentleşme vb sosyal sorunlara inovatif çözümler üretmek ve sosyal girişimciliği desteklemek.

4. Sürdürülebilir Yeşil ekonomiye geçiş: Çevre dostu temiz teknolojilerin geliştirilmesi, kaliteli yerel yönetim hizmetleri, yaşanabilir akıllı şehirlerin inşası, düşük karbon toplumu, küresel ısınma kaynaklı doğa üstü olaylara karşı risk yönetimi, şehir tarımcılığı ve nihayet cost advantage to lost advantage geçmek yani çevre dostu üretim, iş güvenliği, atık, meslek hastalıkları vb konularda akıllı çevre ve ekolojik sistemlerin maliyet hesabı dışında bırakılması.

Dijital Dönüşüm Çağı:

• Dijital Teknoloji devriminin tetiklediği Endüstriyel transformasyon, sektörel dönüşüm.

• Konvensiyonel Mesleklerin ve uzmanlıkların kaybolması

• Yeni yükselen meslekler, yetenekler ve beceriler

İş gücü piyasaları yeni tip insan kaynağı eğitimini ve yetiştirilmesini zorunlu hale getirmekte, Genel anlamda Eğitim 4.0 ile başlayan reformların yüksek öğretimde de yapılması ve Üniversite 4.0 ve 5.0 dönüşümüne uygun […] süreçlerinde kalite odaklı iyileştirilme sağlanması

2. Mezunlarının istihdam edilebilirliğinin sağlanması

3. Yüksek öğretim sisteminin kapsayıcılığının artırılması

4. Üzerinde uzlaşı sağlanan yasal reformların uygulanması ( Kalite güvencesi, kalite kültürü, iç ve dış değerlendirme, akreditasyon, derece ve kredi sistemleri, öğrenci hareketliliği, ortak program veya dipolma için işbirliği, öğrenci iş yükü temelli kredi yükü vb

Mezunların istihdam edilebilirliği (employobility) artırılması için öncelikle üniversitelerin İş dünyasına ve küresel iş gücü piyasalarına Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile uyumlu yükselen araştırma, yeni iş alanları ve mesleklerine uygun yüksek nitelikte insan gücünü arz etmesi yada yetiştirmesi gerekir. İŞGÜCÜ PİYASALARININ TALEP ETTİÄžİ YETKİNLİK VE YETENEK DÜZEYİNDE İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME VE AKILLI TOPLUM MODELİNE GEÇİŞ BİZİ […] Memnuniyeti merkezde olmalı, • Üniversitelerin kurum olarak öğrenen organizasyon (Learning Organization) olması

• Yeni yetenek kazandırılması, çok fonksiyonel veya çok yetenekli yetiştirilmesi ve ihtiyaca yönelik (on demand learning) entegre çok disiplinli modüler eğitime geçilmesi

• Bir alanda derece yapmak yerine birden fazla yeterlilik, yetkinlik yada öğrenme yapmak isteyen öğrencileri çoklu derece talebi ile karşılaşılması, • Learning by doing veya applicable yani […] yönetimine önem vermesi

• Üniversitelerin Ar-Ge merkezleri, Laboratuvarları, atölyeleri, tematik inovasyon merkezleri, girişimcilik kulüpleri, kuluçka merkezleri, Teknoparkları, proje veya teknoloji transfer ofisleri, sosyal inovasyon ve girişimcilik merkezleri gibi oluşumlar üzerinden iş dünyası, endüstri, hizmet sektörü ile araştırma ve proje bazlı çalışmaların yanı sıra kamusal alana toplumsal fayda sağlamak için yapacakları bilimsel üretimlerin önem kazanması, • Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimine yeniden fokuslanılmalı, profesyonel gelişim sertifika programları açılması, • Dijital mecralarda distance leraning yada online learning taleplerinin artacağı göz ününde bulundurulmalı

• Learning is everywhere öğrenme ve öğretmenin kalite standartları korumak suretiyle işte, evde, akıllı cihazlar vasıtasıyla her yerde yapılması, • Uluslararası işbirlikleri, değişim programları, ortak programlar sadece farklı üniversitelerin eğitimini değil aynı zamanda […]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: