TÜBİSAD, Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşüm Raporunu Açıkladı

HomeTürkiye Ekonomisi

TÜBİSAD, Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşüm Raporunu Açıkladı

TÜBİSAD “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” başlıklı raporunu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ğzlü’nün katıldığı bir top

Samsung’un JetBot 90 AI+ robot süpürgesi ile evler otomatik temizlenecek
Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi Vermiyor
İşte CHP’nin 12 seçim vaadi

TÜBİSAD “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” başlıklı raporunu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ğzlü’nün katıldığı bir toplantı ile 14 Şubat 2018 tarihinde Ceylan Intercontinental Hotel İstanbul’da açıkladı. TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı dijital ekonomiye geçişinin ancak özel sektör, kamu ve tüm toplum kesimlerinin sahiplenmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), “ Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü, Türkiye Bilişim Sektörü: Yeri, ğnemi, Evrimi ve Yetenekleri” başlıklı raporunu kamuoyu ile paylaştı. TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ğzlü ve TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda rapor yazarları Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ile birlikte TÜBİSAD Yönetim Kurulu Danışmanları Devrim Sönmez ve Serdar Urçar sunum yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ğzlü, Hükümetin her alanda yerli ve milli üretim atılımını başlattığını belirterek, raporu hazırlayan […] olmamızı gerektiriyor” diyen ğzlü şöyle devam etti:

Türkiye’nin dijital atılım stratejisi son derece yerinde ve hayati bir konudur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün (BİTS) büyütülmesi, ilgili sektörlerde artı değer oluşturulması ekonomik açıdan paha biçilmez değerdedir. Ama diğer tarafta BİTS’in büyüyüp güçlenmesinin bizim için milli güvenlik meselesi olduğunu da unutmamamız gerekiyor.
DİJİTAL DğNÜŞÜM PLATFORMU
Konuşmasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde kurulan, “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu”nun çalışmaya devam ettiğini belirten Bakan ğzlü, “Platform, […] yakalayacakları, katma değeri yüksek beceriler kazandırmalıyız.”
ğNEMLİ ADIMLAR ATILDI
T oplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “Çalışmanın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini tespit ederek, son yıllardaki evrimini incelemek, dünyada ve Türkiye’de süregelmekte olan dijital dönüşümün Türkiye ekonomisinin önüne koyduğu fırsat ve tehditleri belirleyerek dijital dönüşüm trendini yakalayacak politika önerileri sunmaktır” dedi.

“ Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” raporunun TÜBİSAD’ın 2012 yılında yayımladığı “Atılım İçin Bilişim” raporunun devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

“ Atılım İçin Bilişim ” raporumuzun kamu, özel sektör ve üniversiteler tarafından kaynak ve referans olarak kullanılmış olmasından, bilişim sektörümüzün gelişmesinde raporda ortaya koyduğumuz politika önerilerinden yararlanılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda “Dijital Ekonomiye Dönüşüm” konusunda önemli adımlar attı. Ancak Türkiye’nin bu alanda kat ettiği mesafeyi, diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda hak ettiğimiz yerden oldukça geride olduğunu üzülerek tespit ediyoruz.
DAHA HIZLI OLMALIYIZ
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) her sektörde ve toplumun her alanında radikal değişikliklere yol açmıştır ve açmaya devam etmektedir. Yeni teknolojiler; doğal kaynaklar, finansman ve insan kaynaklarının kullanımında getirdiği yeniliklerle, sürekli bir değişime ve iyileşmeye neden olmaktadır. Bütün bu değişimler uyum sağlayabilecek insanlar, kurumlar ve ülkeler için muazzam fırsatlar ortaya çıkarmaktadır.

Dijital Ekonomiye dönüşüm 4 ana başlıkta incelenebilir: Altyapı, Ar-Ge, Kamu ve ğzel sektörde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, toplumda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması. Türkiye, raporda incelenen OECD ve AB ülkeleri arasında […] olduğu gelişme, BİT’in özel sektör ve toplum tarafından daha yaygın olarak kullanılması için önemli olmuştur.

Türkiye’de BİTS’in toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalmaktadır.
REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde üretici olarak sergilediği performansın kullanıcı olarak sergilediği performansın gerisinde […] ülkeleri ile Brezilya ve Singapur, pazar payını ve rekabet güçlerini kaybetmişlerdir.
DİJİTAL EŞİTSİZLİKLERİ GİDERMELİYİZ
Çalışmada yer alan ülkelerarası karşılaştırma bulguları, Türkiye’nin dijital devrimin yarattığı başlıca tehditlerden olan eşitsizliklerin derinleşmesinde risk altında olan ülkelerden birisi olduğuna da işaret etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında küçük-büyük işletmeler arasındaki eşitsizliğin yanısıra kadın-erkek, yaşlı-genç, eğitimli-eğitimsiz bireyler arasında da büyük farklılıklar vardır. Kadın-erkek bireyler arasında bilgi […] yüksektir. Ayrıca gençlerin bilgisayar ve internet kullanımında sosyal medya uygulamaları haricinde diğer ülkelerdeki yaşıtlarına oranla geride kaldıkları görülmektedir.”
POLİTİKA ğNERİLERİ
TÜBİSAD Başkanı Karaca, Türkiye’de BİT sektörünün büyümesi ve Türkiye’nin dijital ekonomiye dönüşümünün hız kazanması için TÜBİSAD’ın politika önerileri geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Politika önerilerimizi dile getirmeden önce özellikle iki konunun önemine yeniden dikkat çekmek istiyoruz:

1.) Dijital ekonomi stratejilerini ve politikalarını yönlendiren bir yönetişim modeli ve yapılanması zorunludur. Bu yapı sadece bir topluluğu değil, tüm toplumu; sadece bir sektörü değil tüm sektörleri; sadece bir kamu kurumunu değil tüm […] Teknolojide, yurtdışına bağımlılığı azaltacak, ürün/hizmet ikamesi modelleri öne çıkarılmalıdır.

Kurumsal şirketlerin, yeni nesil girişimler ve çözümlerine erişim sağlayabildiği ve bu vasıta ile gelişimlerini hızlandırabildiği modeller üzerinde çalışılmalıdır.

2.) Bireylerin dijital ekonomiye uyumunu artırmaya dönük öneriler

Dijital ekonomiye uyumlu insan kaynağı gelişimi hızlandırılmalıdır.

Erken evre eğitim sistemi; merak duygusunu, sorgulamayı ve algoritmik düşünceyi önceliklendirmelidir.

Kod yazma gibi teknoloji becerileri erken evre eğitim sistemine girmelidir.

Yerel dijital içerik üretimi, […] göçmen politikaları geliştirilmedir.

3.) ğzel sektörün dijital dönüşümünü artırmaya dönük öneriler

Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital (Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka) altyapı yatırımları teşvik edilmelidir.

KOBİ’lerde BİT kullanımının artırılması için önlemler alınmalıdır.

E-ticaret, Mobil ticaret yatırımları artmalıdır.

Bilgi güvenliği yatırımları artmalıdır.

BİT alanında kadın istihdamı teşvik edilmelidir

Yeni nesil iş modellerine yatırım yapabilecek ve yönetebilecek beşeri sermaye oluşumları hızlandırılmadır

Yeni nesil iş modellerine ve teknolojilerinde girişim yatırımları artmalıdır.

Artan enerji ihtiyacına yönelik özel sektör yatırımları artmalıdır.

Verilerin erişimi ve paylaşımı kolaylaştırılmalıdır.

4.) Kamu sektörünün düzenleyici ve pazarı geliştirici rolüne dönük öneriler

İletişim […] eğitim seviyelerinde yaygınlaştırılması için önlemler alınmalıdır.

İnternete erişim özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar AB ile uyumlu hale getirilmelidir.

Siber güvenlik risklerine yönelik yerli yazılım ve teknoloji yatırımları teşvik edilmelidir.

Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir.

ğzel sektör ve bireysel yatırımcıların yeni iş modellerine ve teknolojilerine yatırımları kolaylaştırılmalıdır.

Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir.

ğzel sektör ile rekabet eden kamu kurumlarının rekabete aykırı iş modelleri benimsemelerinin önüne geçilmelidir.

Kamu ve özel sektörün ortak veri kullanımı ve paylaşımı sağlanmalıdır. BİT üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir.

Yerli yazılım ve yerli içerikle ilgili kısa ve uzun dönemli planlar yapılmalıdır.”

Karaca, TÜBİSAD’ın ‘’Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü’’ raporunun ve politika önerilerinin takipçisi olacağını belirtti. Ayrıca; üyeleri ile birlikte geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’de BİTS’in gelişimi ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün artışı için kamu, özel sektör ve STK’lar ile birlikte çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

TÜBİSAD Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu rapor tanıtım toplantısında TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca’nın gerçekleştirdiği sunuma buradan, raporu hazırlayan Doç. Dr. Ümit İzmen’in sunumuna buradan, Doç. Dr. Yılmaz […]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: