Takas Kurumu

HomeTerimler

Takas Kurumu

Takas Kurumunu Anlamak   Takas kurumu, alıcı ile satıcı ticareti gerçekleştirdikten sonra resme dahil olur. Rolü, işlemin

Arsen Wenger’e Göre Dünya Futbol Piyasası 20 Milyar Dolara Yakın Eriyecek!
Albayrak: 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde ilk kez tek haneyi yakaladık
Bakan Varank: ”Önümüzdeki süreçte güçlü bir büyüme görüyoruz”
Takas Kurumunu Anlamak
 
Takas kurumu, alıcı ile satıcı ticareti gerçekleştirdikten sonra resme dahil olur. Rolü, işlemin sonuçlandırılmasını sağlayan adımları birleştirmektir. Aracı olarak görev yapan takas kurumu, finansal piyasaların istikrarı için bütünleşik bir etmen olan güvenlik ve verimliliği de sağlar.
 
Takas kurumu, ticarette, her iki tarafının da karşısında yer alır. Bu da birden fazla taraf arasında birden fazla işlem yapılmasının oluşturacağı riski ve maliyeti büyük ölçüde azaltır. Esas görevi riski azaltmak olsa da, takas kurumu, ticaret yapılırken hem alıcı hem de satıcı olması gerektiği için, kurumun, hem alıcı hem de satıcının karşılaştığı risklere maruz kalmaları muhtemel hale gelir. Bunu azaltmak için takas kurumu, marj (ilk ve sürdürme) gereklilikleri getirmektedir. 
 
Vadeli işlem piyasası, finansal ürünleri kaldıraçlı olduğu ve istikrarlı bir aracı kuruma ihtiyaç duyduğu için genellikle takas kurumu ile ilişkilidir. Her borsanın kendi takas kurumu mevcuttur. Bir borsadaki tüm üyelerin, her borsa seansının sonunda, takas odası aracılığıyla alım satım işlemlerini gerçekleştirmesi ve takas kurumuyla birlikte, borç bakiyesini karşılayacak miktarda parayı takas kurumunun marj gerekliliklerine göre yatırması gerekmektedir. 
 
ÖNEMLİ BİLGİLER
 
  • Takas kurumu, alıcı ile satıcı arasında bir aracı olarak hareket eder ve ticaretin başlangıcından takas işlemi tamamlanana kadar olan sürecin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.
  • Aracı olarak görev yapan takas kurumu, finansal piyasaların istikrarı için bütünleşik birer unsur olan güvenlik ve verimliliği sağlar.
  • Temerrüt riskini azaltmak için takas kurumu, marj (ilk ve sürdürme) gereklilikleri getirmektedir.
Vadeli İşlemlerde Takas Kurumu
 
Bir tüccarın vadeli işlem sözleşmesi satın aldığını varsayalım. Takas kurumu, ilk olarak başlangıç ve sürdürme marjının gerekliliklerini belirler. İlk marj, tüccarın, sona erinceye kadar ticareti elinde tutabilmesi için bir “iyi niyet” güvencesi olarak kabul edilebilir. Bu fonlar takas şirketi tarafından tüccarın hesabında tutulur ve diğer işlemler için kullanılamaz. Bunun yerine, alım satım işleminde tüccarın yaşayabileceği zararları telafi etmeye yardımcı olur.
 
Çoğunlukla başlangıç marjı gerekliliğinin bir bölümünü oluşturan sürdürme marjı, ticareti sürdürmek için yatırımcının hesabında bulunması gereken miktardır. Tüccarın hesap özkaynakları bu eşiğin altına düşerse, hesap teminat tamamlama çağrısı alır ve başlangıç marj gereksinimlerini karşılamak için hesabın doldurulması gerekir. 
 
Eğer tüccar herhangi bir teminat tamamlama çağrısına karşın yükümlülüklerini yerine getiremezse, hesap, daha sonraki zararlara karşı koyamadığından, alım satım işlemi sona erer. Böylece, meydana gelebilecek zararları karşılamak için hesapta her zaman yeterli para vardır. Alım satım işlemi sona erdiğinde kalan marj fonları serbest bırakılır ve tüccar gelecekte başka alım satım işlemleri yapmak için bu fonlardan yararlanabilir. 
 
Bu işlem, kurumsal değil de, bireysel ticaret yapanlar için risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Örneğin, iki kişi ticaret yapmayı kabul ederse ve ticareti doğrulayacak ve destekleyecek başka kimse yoksa, bir tarafın sözleşmeden vazgeçmesi veya işlemlerini sonlandırmaya yetecek kadar fon üretememesi olası bir durumdur. Bu, işlem riski olarak adlandırılır ve ancak takas kurumunun katılımı ile engellenir. Ticareti yapan iki taraf da, takas kurumunun, tarafların kredi riskini veya temerrüte düşme riskini azaltmak için her iki taraftan da yeterli miktarda para toplayacağını bilir. 
 
Borsa Takas Kurumları
 
New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ gibi borsalar kendi takas şirketlerine sahiptir. Bu şirketler veya kurumlar, ister nakit isterse aracı tarafından sağlanan marjları kullanarak, borsa yatırımcılarının hesaplarında, gerçekleştirdikleri işlemleri finanse etmek için yeterli paraya sahip olduklarından emin olurlar. 
 
Bu borsaların takas edilen bölümü, aracı olarak hareket eder ve fonların sorunsuz transferini kolaylaştırır. Herhangi bir yatırımcı, sahip olduğu hisseyi sattığında, paranın kendisine verileceğini bilmek ister. Takas firmaları, bunun gerçekleşmesini de sağlar. Benzer şekilde, birileri bir hisse senedi satın aldığında, takas kurumlarının bunu karşılayabilmeleri gerekir. Takas şirketi veya kurumu, birileri bir hisse senedi satın aldığında, ticaretin gerçekleşmesi için uygun miktarda fon ayrılmasını sağlar. 
 
 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: