T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİSAD işbirliği ile “Sanayide Yüksek. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİSAD işbirliği ile “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı

HomeTürkiye Ekonomisi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİSAD işbirliği ile “Sanayide Yüksek. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİSAD işbirliği ile “Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı

[...] milli güvenlik… Siber güvenlik alanında yapılan yatırımlar, doğrudan milli güvenliğe yapılan yatırımlardır. Dünyada, günde 230 bin kötü niyetl

Enerji verimliliğinde kullanılan en yaygın finansman mekanizmaları neler?
Bu marka – sektörünün en yüksek memnuniyet sağlayanı
Ekonomi Savunmanın devleri Türk şirketleriyle bu.. Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100’de yer alan de..

[…] milli güvenlik… Siber güvenlik alanında yapılan yatırımlar, doğrudan milli güvenliğe yapılan yatırımlardır. Dünyada, günde 230 bin kötü niyetli yazılım üretilmektedir. 2017 yılında, siber saldırılar sonucu dünyaya oluşan kayıp, 500 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamın, 2020 yılında, 2 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu nedenle, siber güvenlik artık bir sanayi koludur. Ülkemizin siber güvenlik harcaması, 340 milyon dolar civarındadır. Bu harcamadan, yerli ürünlerimizin aldığı pay sadece 45 milyon dolardır. Tüm bu tehditleri ve rakamları bir araya koyduğumuzda; bilişim ve siber güvenlik alanında, kimseye bel bağlamadan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Türk sanayisi bilişimle büyüyebilir. Reel sektörle bilişimi buluşturacak, bunların […] alanı olarak ele alıyoruz. STEM, yani Science, Technology, Engineering ve Mathematics; bizi bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi hedefine taşıyacak olan temel referansımızdır. Ülkemizin bilim ve teknoloji ile kalkınmasına katkı sağlamak, sadece devletin değil, siz işadamlarının ve sektör temsilcilerinin de görevidir. Yapacağınız her projenizde, sizlerle birlikte yürümeye hazırız.’’ Muazzam fırsatlar var Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı […] radikal değişikliklere yol açtığını ve açmaya devam ettiğini söyledi. Değişime uyum sağlayabilecek insanlar, kurumlar ve ülkeler için muazzam fırsatların ortaya çıktığını vurgulayan Karaca şöyle devam etti: ‘Yeni teknolojiler; doğal kaynaklar, finansman ve insan kaynaklarının kullanımında getirdiği yeniliklerle, sürekli bir değişime ve iyileşmeye neden olmaktadır. Bütün bu değişimlere uyum sağlayabilecek insanlar, kurumlar ve ülkeler için muazzam fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Yapay zeka, nesnelerin interneti, dijital iletişim, robotik, Blok zincir, 3D baskı, büyük veri, veri analizi, akıllı ulaşım gibi teknolojideki büyük değişimler ekonomide ve toplumsal hayatta önemli etkiler yapmaktadır. Dünya çapında yaşanan değişime uyum ve bu değişimden fayda sağlamak mümkündür. Bu noktada ‘Sanayide Yüksek Teknolojiye Dönüşüm Programı’ ve yerlileştirme çalışmalarını dikkatle takip ediyor ve katılıyoruz. Programın detaylandırılıp etkili bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda bilgi ve iletişim sektörleri ile diğer kilit sektörlerimizin gelişimine, sanayi ve ekonomimizin rekabet gücünün artışına çok önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz. İki katı hızla büyümeliyiz Türkiye’nin ekonomik büyüklük açısından 2023 yılında dünyada ilk 10 ülke arasına girmesi için hedefler konmuştu. Bu hedeflere göre temsilcisi olduğumuz Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin 2016 yılında 94,3 milyar TL olan hacminin, 2023 yılında 160 milyar dolara ulaşması gerekiyor. Sektörümüzün 2016 yılı büyüme hızı yüzde 14,4’tür, son 5 yıllık büyüme ortalaması da yüzde 15’tir. Diğer tüm faktörler dışarıda bırakılacak olursa 2023 hedefine ulaşmak için, 2017- 2023 yılları arasında 2016’da kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızı yakalanmalıdır. Bu hedef doğrultusunda; sektörlerde elde edilmiş başarıların […] için getirilen yeni önerilerin gerçekleştirilmesi kadar önem taşımaktadır. Rapor hazırlamıştık TÜBİSAD olarak Türkiye Bilişim Sektörünün mevcut durumu, evrimi, yetenekleri, diğer ülkeler ile karşılaştırmaları, gelişim vizyonu ile ilgili detayları içeren ‘Türkiye’nin Dijital Ekonomi’ye Dönüşümü’ raporunu Sayın Bakanımız Dr. Faruk ğzlü’nün katıldığı bir toplantı ile geçtiğimiz ay kamuoyu ile paylaşmıştık. Rapor bulgularından, 2017 yılı Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye için BİT Temelli Sanayi Stratejisi çalıştayından ve Bilgi ve iletişim Sektörü Gelişmeleri Değerlendirme Anketinden yola çıkarak Türkiye’de BİT sektörünün büyümesi ve Türkiye’nin dijital ekonomiye dönüşümünün hız kazanması için TÜBİSAD olarak politika önerileri geliştirmiş ve Sayın Bakanımıza sunmuştuk.   POLİTİKA ğNERİLERİ Sektörümüzün hızlı büyümesi ve Türkiye’nin dijital ekonomiye dönüşümünün hız kazanması için geliştirdiğimiz politika önerilerini bir kez daha tekrarlamak istiyorum: 1.)Dijital ekonomi stratejilerini ve politikalarını yönlendiren bir yönetişim modeli ve yapılanması zorunludur. Bu yapı sadece bir topluluğu değil, tüm toplumu; sadece bir sektörü değil tüm sektörleri; sadece bir kamu kurumunu değil tüm […] Teknolojide, yurtdışına bağımlılığı azaltacak, ürün/hizmet ikamesi modelleri öne çıkarılmalıdır. Kurumsal şirketlerin, yeni nesil girişimler ve çözümlerine erişim sağlayabildiği ve bu vasıta ile gelişimlerini hızlandırabildiği modeller üzerinde çalışılmalıdır. 2.) Bireylerin dijital ekonomiye uyumunu artırmaya dönük öneriler Dijital ekonomiye uyumlu insan kaynağı gelişimi hızlandırılmalıdır. Erken evre eğitim sistemi; merak duygusunu, sorgulamayı ve algoritmik düşünceyi önceliklendirmelidir. Kod yazma gibi teknoloji becerileri erken evre eğitim sistemine girmelidir. Yerel dijital içerik üretimi, […] göçmen politikaları geliştirilmedir. 3.) ğzel sektörün dijital dönüşümünü artırmaya dönük öneriler Sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde dijital (Bulut Bilişim, Sanayi 4.0, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka) altyapı yatırımları teşvik edilmelidir. KOBİ’lerde BİT kullanımının artırılması için önlemler alınmalıdır. E-ticaret, Mobil ticaret yatırımları artmalıdır. Bilgi güvenliği yatırımları artmalıdır. BİT alanında kadın istihdamı teşvik edilmelidir Yeni nesil iş modellerine yatırım yapabilecek ve yönetebilecek beşeri sermaye oluşumları hızlandırılmadır Yeni nesil iş modellerine ve teknolojilerinde girişim yatırımları artmalıdır. Artan enerji ihtiyacına yönelik özel sektör yatırımları artmalıdır. Verilerin erişimi ve paylaşımı kolaylaştırılmalıdır. 4.) Kamu sektörünün düzenleyici ve pazarı geliştirici rolüne dönük öneriler İletişim […] eğitim seviyelerinde yaygınlaştırılması için önlemler alınmalıdır. İnternete erişim özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar AB ile uyumlu hale getirilmelidir. Siber güvenlik risklerine yönelik yerli yazılım ve teknoloji yatırımları teşvik edilmelidir. Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir. ğzel sektör ve bireysel yatırımcıların yeni iş modellerine ve teknolojilerine yatırımları kolaylaştırılmalıdır. Girişim Sermayesi alanındaki finansal kaynak eksikliği, kamu kaynakları ile desteklenmelidir. ğzel sektör ile rekabet eden kamu kurumlarının rekabete aykırı iş modelleri benimsemelerinin önüne geçilmelidir.  Kamu ve özel sektörün ortak veri kullanımı ve paylaşımı sağlanmalıdır. BİT üzerindeki vergi yükü düşürülmelidir. Yerli yazılım ve yerli içerikle ilgili kısa ve uzun dönemli planlar yapılmalıdır.’ Karaca, Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı dijital ekonomiye geçişi ile yerli üretim ve teknolojilerin geliştirilmesinin ancak özel sektör, kamu ve tüm toplum kesimlerinin sahiplenmesi ile mümkün olacağını belirterek, ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın başlatmış olduğu hamleyi tüm gücümüzle […]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: