JCR, Garanti Bankası’nın kredi notunu teyit etti

HomeTürkiye Ekonomisi

JCR, Garanti Bankası’nın kredi notunu teyit etti

"Garanti, Türk finansal sisteminin piyasa liderlerinden biri olarak, bankacılığın yanı sıra, birçok alanda hizmetler sunan finansal iştirak ve bağlı o

ÇORUM’UN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
Vatandaşın sosyal medyada banka isyanı
Konyaaltı’nda belediye-tarım ilçe işbirliği

“Garanti, Türk finansal sisteminin piyasa liderlerinden biri olarak, bankacılığın yanı sıra, birçok alanda hizmetler sunan finansal iştirak ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla güçlü franchise ağından yararlanarak, kurumsal, özel, ticari, KOBİ, yatırım ve perakende bankacılık alanlarında çeşitlendirilmiş müşteri portföyü, bütünleşik iş karışımı ve genişleyen dijitalizasyon uygulamaları yoluyla sunulan rahatlık ve çözümlerle desteklenen geniş coğrafi kapsamaya sahip yaygın şube ağı ile birlikte faaliyet göstermektedir.

Banka’nın sermaye yeterliliği düzeyinin ve çekirdek sermaye payının sektör ortalamalarının oldukça üzerinde gerçekleşmesinin işaret ettiği ortaya çıkabilecek arızi zararlara direnç oluşturma kapasitesinin yeterliliği sektör ortalamalarının oldukça üzerinde performans sergileyen çekirdek karlılık göstergeleri ile beraber TÜFE endeksli tahvillerin ilave getirisinin katkısıyla iyileşme kaydeden net faiz marjı güçlü likidite pozisyonu ve buna ilişkin spesifik göstergelerin yasal limitlerin oldukça üzerinde olması ve dış kaynaklı fonlamaya olan bağımlılık düzeyinin azalması ve marjları savunma odağının sürdürülmesi ile beraber zamanında yeniden fiyatlanan kredilerin eşlik ettiği kredi güdümlü ılımlı büyüme stratejisinin devam ettirilmesi hususları, Türk Lirasının yenilenen volatilitesi ve hızlı değer kaybının enflasyona yönelik tedbirler üzerinde baskılayıcı etkisini sürdürmesi ve cılız talep seviyesine rağmen gevşetmeye yönelik tedbirlerin uygulamaya konulmasını sürüncemede bırakması sorunlu kredi oranının sektörün altında seyrinin tersine dönmesi ve

3.Aşama karşılama seviyesinin sektörün altında gerçekleşmesi sektör genelinde mevduatın yapısal vade uyumsuzluğu ve kısa vadeli profile sahip olmasının, uzun vadelerde alternatif fon kaynakları yaratma ve kaynak çeşitliliğinde sağlanan gelişmelere rağmen, likidite ihtiyacını yükseltmesi ve uluslararası politikada süregelen ve ağırlaşan jeopolitik tansiyonun eşlik ettiği komşu ülkelerle yaşanan yerleşik huzursuzluk gibi kısıtlayıcı hususlar karşısında Garanti’nin notlarının yatırım yapılabilir seviyede teyit edilmesinde etkin rol oynamıştır.

Doğuş Grubu’ndan 2017 yılında ilave hisse devrini takiben

Banka’nın ortaklık yapısı içinde Avrupa’nın önemli bankacılık gruplarından BBVA’nın -Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A yegâne hâkim hissedar haline gelmesi ile beraber Garanti’nin güçlü bilanço kompozisyonu dikkate alındığında uzun vadeli uluslararası yerel para

(BBB+) ve yabancı para (BBB) notları yeniden Türkiye’nin ülke notunun

(BBB-) üzerinde yatırım yapılabilir seviyede teyit edilmiştir. İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar Banka bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının Banka’nın diğer yükümlülüklerine göre hukuksal ve teminat açısından bir farklılaştırılması olmadığı için Banka’nın kurumsal yapısının notları, ihraçların toplulaştırılmış maruziyeti dikkate alınarak ihraç ratingini de temsil etmektedir. İhraç ratingi notları yapılandırılmış ve bilançoda taşınmayan finansman enstrümanlarını kapsamamaktadır. İhraca ilişkin notlar gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma enstrümanlarına atanmış olup vadelerine kadar olan değerlendirmeleri içermektedir.

Piyasadaki yenilenen volatilite ve Türk Lirasının hızlı değer kaybının fiyat istikrarı üzerindeki yukarı yönlü baskıların varlığına karşı özellikle gevşetici tedbirler dikkate alındığında para politikası gelişmelerinin 2018 yılında ciddi oranda artan sorunlu kredilerin gerek sektörel bazda gerekse Banka düzeyinde seviyesi ve yönünün ve edinilen Türk Telekom hisselerine yönelik gelişmelerin ve

Banka finansalları üzerindeki etkilerinin akıbetleri gelecek dönemlerde izlenecek hususlar olacaktır.

Mevcut hâkim ortağın finansal güçlülük düzeyi, Banka’ya fon temin etme yönündeki isteklilikleri ve Banka’nın, ölçeği ve coğrafi kapsama düzeyi yönünden genel ekonomi ve finansal piyasalar için önemi, ‘Desteklenme Notu’kategorisinde en yüksek derece olan (1) ile değerlendirilmiştir. Mevcut üst yönetimin üstlenilen riskleri yönetme kabiliyeti ve kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik yüksek yakınsama derecesi, Banka’nın güçlü sermayeleşme seviyesi, sektör ortalamaları üzerinde seyreden karlılık göstergeleri ve likidite pozisyonu ile beraber dikkate alındığında, Banka, ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’kategorisinde, JCR Eurasia Rating notasyon sistemi içinde, yine en yüksek düzey olan (A) notuna karşılık gelecek şekilde değerlendirilmiştir.”

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: