İhraççı

HomeTerimler

İhraççı

İhraççıları Anlayalım   İhraççılar en sık şu menkul kıymet türlerini sağlar: ortak ve tercih edilen h

Türk-İş eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı
Avrupa Yatırım Bankası’ndan Türk ekonomisine kötü haber
“Ekonomide olağanüstü uygulamalar var”
İhraççıları Anlayalım
 
İhraççılar en sık şu menkul kıymet türlerini sağlar: ortak ve tercih edilen hisse senetleri, tahviller, bonolar, borçlar, senetler ve türevler. Diğer ihraççılar, ortak fon paylarını veya borsada işlem gören fonları (ETF'ler) ihraç etmek için yatırımcı havuzundan fon toplarlar.
 
Bir ihraççının rolünü iyice kavramak için, ABC Şirketinin, ticari faaliyetlerini finanse etmek üzere sermaye üretmek amacıyla ortak paylarını piyasadaki halka sattığını hayal edin. Bu, ABC Şirketinin bir ihraççı olduğu ve bu nedenle şirketin, hakkındaki ilgili finansal bilgileri açıklayan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyicilere başvurması gerektiği anlamına gelir. ABC ayrıca, menkul kıymetin ihraç edildiği noktada yasal yükümlülükleri ve düzenlemeleri de yerine getirmelidir. Opsiyon yazarlarına zaman zaman opsiyon ihraççıları da denir, çünkü bunlar piyasadaki menkul kıymetleri de satarlar.
 
İhraççı olmayan bir işlem, ihraççının, doğrudan veya dolaylı olarak yararına gerçekleştirilmeyen işlemdir. İhraççı olmayan işlemler, ihraççıya (şirket) yarar sağlamayan bir teminatın elden çıkarılması anlamına gelir.
 
ÖNEMLİ BİLGİLER
 
  • Bir ihraççı faaliyetlerini finanse etmek için menkul kıymetler geliştiren, kaydeden ve satan tüzel kişiliktir.
  • İhraççılar şirketler, yatırım ortaklıkları veya yerli veya yabancı devletler olabilir.
  • İhraççılar, hisse senetleri, tahviller ve teminatlar gibi menkul kıymetleri temin eder.
Yatırımcılar vs İhraççılar
 
Tahvil ya da başka tür bir menkul kıymet oluşturan ve satan işletmeye veya kişiye ihraççı denirken, bu menkul kıymeti alan kişiye ise yatırımcı denir. Bazı durumlarda, yatırımcıya borç veren de denebilir. Yatırımcı, tahvil vadesinde ya da hisse senedi satıldığında geri ödenebilen ihraççı fonunu borç vermektedir. Sonuç olarak, ihraççının aynı zamanda bir borçlu olduğu düşünülür ve yatırımcı, menkul kıymeti satın almadan veya ihraççıya fon vermeden önce borçlunun temerrüt riskini dikkatlice incelemelidir.
 
İhraççıların Kredi Notları
 
Tıpkı kredi bürolarının bireysel tüketiciler için kredi profilleri ve puanları yaratması gibi, Standard and Poor's ve Moody's gibi derecelendirme şirketleri, menkul kıymet ihraççıları için kredi notu yaratır. Tüketici kredisi puanları gibi sayı cinsinde ifade edilmek yerine, ihraççı puanları harflerle ifade edilir. Örneğin, bir işletme AAA derecesine sahipse, borçlarını geri ödeme geçmişi iyidir ve çok düşük bir temerrütü vardır. Tersi durumda, bir işletmenin sahip olduğu DDD derecesi, kusurlu bir değerdir. BB veya daha düşük not alan kuruluşlar tahvillerini önemsiz olarak etiketleyerek yatırımcılar için temerrüt riski yüksek olduğunu belirtirler.
 
Ülkeler de ayrıca kredi notu alır. Örneğin, Yunanistan milyarlarca dolarlık kredi geri ödemesini geciktirdikten sonra, kredi notu CCC+'ya düşürüldü. Ancak ülke, bir takım reformlar uyguladıktan, maliyetleri düşürüp bankalarını yeniden sermayeleştirdikten sonra, Standard ve Poor's, ülkenin tahvillerinin biraz daha güvenli olduğunu belirterek notunu B- 'ye çıkardı.
 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: