Türkiye ulaşımda atacağa kalkacak

HomeDünya Ekonomisi

Türkiye ulaşımda atacağa kalkacak

TBMM'ye sunulan plan çerçevesinde Tu¨rkiye'nin cogˆrafi avantajından faydalanılarak demir ve deniz yollarının tas¸ıma payları

JPMorgan, 1000 First Republic çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
40 günde tam 15 bin lira kazandıran meslek! Bu habere dikkat
Anne babalara 4 bin TL destek!
TBMM'ye sunulan plan çerçevesinde Tu¨rkiye'nin cogˆrafi avantajından faydalanılarak demir ve deniz yollarının tas¸ıma paylarının artırılması, hızlı, esnek, emniyetli, gu¨venilir ve entegre bir ulas¸tırma sisteminin tesis edilmesiyle lojistik maliyetlerin du¨s¸u¨ru¨lmesi, ticaretin kolaylas¸tırılması ve u¨lkenin rekabet gu¨cu¨nu¨n artırılması temel amac¸ olarak belirlendi.
 
Kombine yu¨k tas¸ımacılıgˆı hizmetleriyle bu alandaki yu¨k terminalleri ve aktarma merkezlerine yo¨nelik program hazırlanacak.
 
Tas¸ıma is¸leri organizato¨rlu¨gˆu¨ yetki belgesi, sekto¨rdeki rekabetc¸iligˆi artıracak s¸ekilde du¨zenlenecek ve digˆer yetki belgeleriyle uyumlu hale getirilecek.
 
O¨zel demir yolu is¸letmeciligˆinin tes¸vik edilmesi ve demir yollarında serbestles¸menin gelis¸tirilmesine yo¨nelik ikincil mevzuat tamamlanacak.
 
Kara yolu taşımacılığında diplomatik kanallar zorlanacak
 
Blokzincir'in yaygınlas¸tırılması için ulas¸tırma ve gu¨mru¨k hizmetlerinde altyapı c¸alıs¸maları tamamlanacak.
 
Avrupa Birliği ülkelerine yapılan kara yolu transit tas¸ımalarındaki kısıtlamaların giderilmesi amacıyla Türkiye'nin sahip oldugˆu hakların korunması yo¨nu¨nde diplomatik kanallar en u¨st seviyede zorlanacak.
 
Kara yolundaki akıllı ulas¸ım sistemleri tamamlanarak, uygulamaya konulacak. Kara yolundaki kazalardan kaynaklı o¨lu¨m, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sagˆlanacak.
 
Kara yolundaki darbogˆazlar giderilecek, kaza kara noktaları iyiles¸tirilecek ve toplam 2 bin 872 kilometre bo¨lu¨nmu¨s¸ yol yapılacak.
 
Trafik gu¨venligˆinin en u¨st seviyede tesis edilebilmesi ic¸in yol teknolojilerindeki gelis¸melerden de yararlanılarak denetimler etkinles¸tirilecek.
 
Elektronik denetim sistemlerinde anlık hız denetimi yerine ortalama hız denetimleri esas alınacak. Otoyol ve ko¨pru¨lerde dinamik fiyatlandırmayla talep yo¨netimi sistemi hayata gec¸irilecek.
 
Demir yolu yolcu tas¸ımacılıgˆında kamu hizmeti yu¨ku¨mlu¨lu¨kleri belirlenerek demir yolları alternatif tren is¸letmecilerine ac¸ılacak.
 
Kamu ve o¨zel sekto¨ru¨n liman yatırımları koordine edilecek ve c¸evreye duyarlı, su¨rdu¨ru¨lebilir liman uygulamaları yaygınlas¸tırılacak.
 
Ku¨c¸u¨k o¨lc¸ekli, dagˆınık, verimsiz ve hizmet kalitesi du¨s¸u¨k liman altyapısının o¨nu¨ne gec¸ilebilmesi için Ulas¸tırma ve Altyapı Bakanlıgˆınca ilgili kurumlarla eş güdüm yapılarak gerekli tedbirler alınacak.
 
"Yeşil Liman" uygulamaları
 
Limanlarda enerji verimliligˆinin artırılması, c¸evresel etkilerin en aza indirilmesi ve su¨rdu¨ru¨lebilirligˆin sagˆlanmasına yönelik "Yes¸il Liman" uygulamaları desteklenecek.
 
Ulas¸tırma sekto¨ru¨nde bakım-onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterli du¨zeyde kars¸ılanmasını sagˆlayacak bir yapı tesis edilecek. Ulas¸tırma altyapılarına yo¨nelik gerekli yatırımlara agˆırlık verilecek.
 
Havalimanları ve demir yolları altyapılarında o¨nleyici bakım kavramının esas alındıgˆı bir varlık yo¨netim sistemi kurulacak.
 
Geçen yıl 211 milyon olan hava yolundan yararlanan yolcu sayısı, 55 milyonluk artışla 2023'te 266 milyona çıkarılacak.
 
Demir yolunda emniyet artırılacak
 
Demir yolu yolcu tas¸ımacılıgˆında tu¨ketici odaklı talep yo¨netimiyle modern tren is¸letmeciligˆi yapılarak hizmet kalitesi artırılacak.
 
Demir yolunda emniyet artırılacak, gar ve istasyonlarda engelsiz ulas¸ım imkanları artırılacak. Yolcu konforunun artırılması amacıyla tren hatları tamamlanacak. Yu¨ksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında arz ve talep dengesi go¨zetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat su¨releri kısaltılacak.
 
Ulas¸tırma sekto¨ru¨ndeki yatırımlarda o¨ncelik ve verimlilik odagˆı go¨zden gec¸irilerek, o¨nceligˆini, yapılabilirligˆini kaybetmis¸ projeler sonlandırılacak ve yatırımlarda rasyonelles¸me sagˆlanacak.
 
Kentsel lojistik planlar, makro o¨lc¸ekteki mekansal strateji planları, c¸evre du¨zeni planları ve lojistik master planları es¸ gu¨du¨m ic¸erisinde hazırlanacak ve uygulanacak.
 
Tu¨rkiye Lojistik Master ile Ulusal Ulas¸tırma Ana planları tamamlanacak. Kentsel lojistik planlarının hazırlanması yo¨nu¨nde mevzuat du¨zenlemesi yapılacak.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: