Mükellefe SMS ile vergisel yükümlülük uyarısı

HomeDünya Ekonomisi

Mükellefe SMS ile vergisel yükümlülük uyarısı

Yeni işe başlama ve işi bırakma gibi süreçler ile yeni mükellef olanlara, vergisel yükümlülükleri ve kayıt dış

Tapu dolandırıcılığına ‘kısa mesaj’ ile önlem
Bankalarda Bir Devi Sonra Erdi! O Uygulama Artık Yapılmayacak
Bankalarda Yeni Dönem Başlıyor! O Soruyu Artık Soramayacaklar!
Yeni işe başlama ve işi bırakma gibi süreçler ile yeni mükellef olanlara, vergisel yükümlülükleri ve kayıt dışı istihdamın dezavantajları konusunda cep telefonu ve e-posta yoluyla mesaj gönderilecek.
 
AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'ndan (2019-2021) yaptığı derlemeye göre, kayıt dışıyla mücadele çalışmaları kapsamında öncelikli olarak mükellefin gönüllü uyum seviyesi yükseltilecek.
 
Buna göre, hanehalkı anket sonuçları kullanılarak ülkede öne çıkan bazı sektörler bazında kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecek ve analiz raporu hazırlanacak. Bu rapor, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.
 
Makro ekonomik ve finansal veriler değerlendirilerek, makro düzeyde ve vergi türleri bakımından vergi açığı hesaplanacak.
 
Yeni işe başlama ve işi bırakma gibi mükellefiyet durumlarına ilişkin süreçler ile yeni mükellefiyet tesis edilenlere, vergisel yükümlülükler, sosyal güvenliğin önemi ve kayıt dışı istihdamın dezavantajları konusunda cep telefonu ve e-posta gibi mükelleflerce kullanılan iletişim kanalları yoluyla gerekli bilgilendirme yapılacak.
 
Vergi kanunlarında yer alan pişmanlık, uzlaşma, izaha davet gibi mükellef lehine düzenlemeler ve bunlardan nasıl yararlanılacağına yönelik bilgiler de mükelleflere iletişim kanalları yoluyla iletilecek.
 
Denetim kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi için de çeşitli adımlar atılacak. Serbest bölgeler, antrepo rejimi ve dahilde işleme rejimi gibi uygulamalara ilişkin sistemler gözden geçirilerek, amacı dışında kullanımını engelleyecek mekanizmaların kurulması ve diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanacak.
 
Tarımsal üretime takip
Hal Kayıt Sistemi'ndeki verilerin e-fatura, e-arşiv fatura ve e-müstahsil gibi uygulamalarla entegrasyonu sağlanacak.
 
Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kapsamında kayıtlı tarımsal işletme sayısı artırılacak. Tarım sayım istatistikleri, Organik Tarım Bilgi Sistemi, İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi ile Gübre Takip Sistemi'nden elde edilen verilerin entegrasyonu sağlanacak. Bu verilerin, Hal Kayıt Sistemi başta olmak üzere diğer bilgi sistemleriyle paylaştırılması temin edilecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından diğer kamu kurumlarına verilmek üzere hazırlanan evrakın e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanması sağlanacak. Kamu kurumlarınca paylaşılan verilerde gerekli standardizasyon sağlanarak, kurumlar arasındaki paylaşım kapasitesi artırılacak.
 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: