Kooperatiflere ve girişimciye ‘kalkınma’ desteği

HomeDünya Ekonomisi

Kooperatiflere ve girişimciye ‘kalkınma’ desteği

Kooperatif destek sistemi hayata gec¸irilecek, giris¸imciligˆe yo¨nelik desteklerin paylas¸ıldıgˆı bir Tu&

Kooperatifler Yaşadı!
Tarım Kredi Kooperatifi’nde fiyatlar düşürülüyor.
Kadın kooperatiflerinin 140 projesine hibe desteği yapılacak!
Kooperatif destek sistemi hayata gec¸irilecek, giris¸imciligˆe yo¨nelik desteklerin paylas¸ıldıgˆı bir Tu¨rkiye giris¸im ekosistemi platformu kurulacak.
 
AA muhabirinin, 11. Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgiye göre, giris¸imcilik ku¨ltu¨ru¨nu¨n teknoloji tabanlı ve yenilikc¸i kapasitesinin gelis¸tirilmesine yönelik destek sağlanacak.
 
Bu kapsamda, kurumsal ve bireysel giris¸im sermayesi, kitle fonlaması gibi alternatif finansman imkanları gu¨c¸lendirilecek.
 
Kredi garanti sistemi gelis¸tirilerek giris¸imlerin yenilikc¸i is¸ modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlas¸tırılacak.
 
Teknoloji odaklı giris¸imlerin fikir as¸amasından kurumsallas¸masına kadar tu¨m ihtiyac¸larına hitap edecek Giris¸im Destek Paketi hayata gec¸irilecek.
 
Tu¨rkiye'deki giris¸imcilik ekosisteminde yer alan paydas¸ların faydalanabilecegˆi, kuluc¸ka ve hızlandırma merkezleri hakkında bilgiler olan, giris¸imciligˆe yo¨nelik desteklerin, egˆitimlerin ve güncel gelis¸melerin paylas¸ıldıgˆı bir Tu¨rkiye giris¸im ekosistemi platformu kurulacak.
 
Giris¸imcilik ekosisteminin gu¨c¸lendirilmesine yo¨nelik tu¨m paydas¸lara hitap eden yapıların gelis¸tirilmesine o¨ncelik verilecek.
 
I·stanbul o¨ncelikle bo¨lgesel, sonrasında ise ku¨resel giris¸imcilik merkezlerinden birisi haline getirilecek. Bu kapsamda yurt dıs¸ındaki girişimci akto¨rlerin Türkiye'ye gelmesini cazip kılacak destek ve du¨zenlemeleri ic¸eren Uluslararası I·stanbul Giris¸imcilik Programı bas¸latılacak.
 
Yenilikçi kooperatifçilik desteklenecek
Esnaf ve sanatkarların degˆis¸en ekonomik ve sosyal s¸artlara uyum sagˆlayacak s¸ekilde rekabet gu¨c¸leri ve kapasiteleri artırılacak, sosyal ve yenilikc¸i kooperatifc¸ilik desteklenerek ortak c¸alıs¸ma ku¨ltu¨ru¨nu¨n artırılması sagˆlanacak.
 
Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin c¸es¸itliligˆi sagˆlanacak, ekonomik katkısı dikkate alınarak uygun kos¸ullu kredi desteklerine devam edilecek.
 
Hazine destekli kredilerde imalat sekto¨ru¨ne, ihracata, markalas¸maya, e-ticarete yo¨nelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz destegˆi sagˆlanarak bu desteklerin etkinligˆi artırılacak.
 
Kooperatif Destek Sistemi hayata gec¸irilecek ve finansal destek arac¸ları gelis¸tirilecek. Bu c¸erc¸evede, kooperatiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbas¸ alımları ile tanıtım amac¸lı giderleri kredilerle desteklenecek.
 
Kooperatifc¸ilikle ilgili farkındalık sagˆlanması ve kooperatif giris¸imciligˆinin farklı alanlarda uygulanması için c¸alıs¸malar yapılacak.
 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: