Bir Yatırım Projesinin Değerlendirilmesinde Kabul Edilebilir En Düşük Getiri Oranı

HomeTerimler

Bir Yatırım Projesinin Değerlendirilmesinde Kabul Edilebilir En Düşük Getiri Oranı

En düşük getiri oranı mevcut risk seviyesine göre en uygun telafiyi tanımlar. Daha riskli projeler genellikle daha az riskli olanlar

Finansal Araç
Üstün Performans
Borsa Kotundan Çıkarma
En düşük getiri oranı mevcut risk seviyesine göre en uygun telafiyi tanımlar. Daha riskli projeler genellikle daha az riskli olanlardan daha yüksek asgari oranlara sahiptir.
 
Oranı belirlemek için şunlar göz önünde bulundurulmalıdır: riskler, sermaye maliyeti, benzer yatırımların getirileri ve yatırımı etkileyebilecek herhangi bir şey.
 
ÖNEMLİ! Koruma fonlarındaki en düşük getiri oranı, fon yöneticisinin teşvik ücretlerini ödemeden önce kazanması gereken getiri oranıdır.
 
En Düşük Getiri Oranını Detaylı İnceleyelim
 
İş dünyasındaki en düşük getiri oranları, özellikle gelecekteki çaba ve projeler söz konusu olduğunda çok önemlidir. Şirketler, bununla ilişkili risk seviyesine bağlı olarak sermaye projelerinde bulunup bulunmayacaklarını belirler. Beklenen getiri oranı en düşük getiri oranının üstünde ise, yatırım sağlam kabul edilir. Getiri oranı engel oranının altına düşerse, yatırımcı vazgeçebilir. En düşük getiri oranı aynı zamanda başa baş geliri olarak da adlandırılır. 
 
Bir projenin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesinin iki yolu vardır. Şirket, ilk olarak net bugünkü değer (NBD) yaklaşımına dayanarak karar verir. Nakit akışları belirli bir oranla iskonto edilir. İndirimli oranın değeri, gelecekteki nakit akışlarının indirilmesinde kullanılan orana bağlıdır. Bu oran en düşük getiri oranıdır. Projenin net bugünkü değerini (nbd) elde etmek için projenin toplam maliyeti bu orandan düşülür. Nbd pozitifse, şirket projeyi onaylayacaktır.
 
İkinci yöntemde, projedeki iç getiri oranı (IRR) hesaplanır ve en düşük getiri oranıyla karşılaştırılır. IRR en düşük getiri oranını aşarsa, proje büyük olasılıkla devam edecektir.
 
En Düşük Getiri Oranı Nasıl Kullanılır?
 
Beklenen risk miktarını belirtmek için gerçekleşme ihtimali olan bir yatırıma risk primi verilir. Risk primleri pozitif veya negatif olabilir. Negatif oranlar, risk çok düşük değilse, yatırımın çekiciliğini azaltan diğer faktörlerin dengelenmesine yardımcı olur. 
Bir yatırımın potansiyelini belirlemek için en düşük getiri oranını kullanmak, bir projeye tercih edilmek suretiyle yaratılan ön yargıları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bir yatırımcı, uygun bir risk faktörü belirleyerek, projenin tahsis edilen herhangi bir içsel değerden bağımsız olarak finansal haklara sahip olup olmadığını göstermek için en düşük getiri oranını kullanabilir. 
 
Örneğin, kabul edilebilir projeler için %10'luk en düşük getiri oranına sahip herhangi bir şirket, %14 IRR'ye sahip olan ve önemli bir riski olmayan bir projeyi büyük olasılıkla kabul edecektir. Alternatif olarak, bu projenin gelecekteki nakit akışlarının %10'luk en düşük getiri oranı ile indirilmesi, projenin kabul edilmesini sağlayacak büyük ve pozitif bir net bugünkü değer (nbd) yaratacaktır. 
 
Projenin tamamlanmasıyla ilgili yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda, en düşük getiri oranı faktör dışıdır. Risklerden veya beklenen getirilerden bağımsız olarak, zorunlu projeler yürürlükteki yasa veya düzenlemelere uyum sağlamakla yükümlüdür.
 
ÖNEMLİ BİLGİLER
 
  • En düşük getiri oranı, bir proje veya yatırım için gereken asgari getiri oranıdır.
  • En düşük getiri oranları, şirketlere belirli bir projeyi takip edip etmemesi gerektiği konusunda yol gösterir.
  • Riskli projeler genellikle daha yüksek bir asgari getiri oranına sahipken, daha düşük oranlara sahip olanlar daha düşük risk altındadır.
 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: